Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach poszukuje funkcjonariusza na stanowisko służbowe w dziale ochrony

KOMUNIKAT

 

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach poszukuje funkcjonariusza na stanowisko strażnik – oddziałowy działu ochrony, do którego zakresu czynności należeć będzie pełnienie służby dyżurnego ośrodka szkolenia.

 

Kandydat powinien być:

funkcjonariuszem czynnym, posiadającym doświadczenie zawodowe minimum 5 lat w dziale ochrony w ZK lub AŚ

osobą komunikatywną, zmotywowaną i chętną do pracy z ludźmi,

osobą dyspozycyjną, służba pełniona jest systemie zmianowym.

 

Zgłoszenia wraz z charakterystyką kandydata proszę kierować w terminie do 15 marca 2019 roku do sekretariatu Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, os_kule@sw.gov.pl.

 

Spośród zgłoszeń wyłonieni zostaną kandydaci, którzy zostaną zawiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadzi zespół powołany przez Komendanta Ośrodka.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej