Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach poszukuje funkcjonariusza na stanowisko dydaktyczne

KOMUNIKAT

 

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach poszukuje funkcjonariusza na stanowisko dydaktyczne, do którego zakresu czynności należeć będzie prowadzenie zajęć w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych ze słuchaczami szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski oraz słuchaczami kursów przygotowawczych. Zajęcia odbywają się w blokach tematycznych, w których realizowany jest program nauczania przedmiotu ,, Zagadnienia Bezpieczeństwa” w ramach szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski SW.

Zakres czynności obejmuje również realizowanie programu nauczania przedmiotu „Działania interwencyjne” oraz ,,Samoobrony”.

Kandydat winien posiadać:

wykształcenie wyższe magisterskie,

kurs instruktora samoobrony i sportów walki,

znajomość przepisów dotyczących stosowania środków przymusu bezpośredniego,

umiejętność przekazywania wiedzy,

praktykę w prowadzeniu zajęć z samoobrony,

uprawnienia pedagogiczne,

doświadczenie zawodowe w dziale ochrony w ZK lub AŚ,

 

Ponadto kandydat powinien być funkcjonariuszem czynnym, posiadającym aktualną wiedzę
i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnych, technik prowadzenia negocjacji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Winien wykazać się zdolnościami organizacyjnymi, być zmotywowany i chętny do pracy z ludźmi - wskazane jest doświadczenie w powyższym zakresie. Dodatkowym atutem byłoby posiadanie przez kandydata kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, kursu prowadzącego strzelanie oraz kursu instruktora strzelectwa.

 

Zgłoszenia wraz z charakterystyką kandydata i informacjami w zakresie umiejętności proszę kierować w terminie do 15 marca 2019 roku do sekretariatu Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, os_kule@sw.gov.pl.

Spośród zgłoszeń wyłonieni zostaną kandydaci, którzy zostaną zawiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadzi zespół powołany przez Komendanta Ośrodka.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej