W dniach 26 - 27 września 2019 r. w Świeradowie-Zdroju odbyła się konferencja pt. „Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu”.

Konferencja zorganizowana została przez Zakład ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Konferencja stała się miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk różnych środowisk zajmujących się problematyką cudzoziemców. Glównym założeniem przedsięwzięcia był kontekst identyfikacji cudzoziemców, który ma stanowić jeden z podstawowych elementów ich skutecznego powrotu. Punktem wyjścia interdyscyplinarnej analizy była kwestia kulturowej przynależności. Zauważono związane z tym faktem wyzwania zarówno dla służb publicznych, jak i dla środowisk naukowych w Polsce. Przedstawiono również praktyczne aspekty identyfikacji cudzoziemców. Pozwoliło to wypracować nowe spojrzenie na przyszłość w kwestii identyfikowania zjawiska, jakim jest nielegalna migracja i związane z nią zagrożenia oraz wypracować lepsze metody współpracy w celu zwiększenia skuteczności powrotów cudzoziemców nielegalnie przebywających na terenie naszego kraju.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz słuzb mundurowych: Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej. W wydarzeniu nie zabrakło uczestników ze środowisk naukowych: z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego i PWSZ im. Witelona w Legnicy. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach na Konferencji reprezentowali wykłądowcy: kpt. Artur Kasztelan i kpt. Sylwester Piasecki.

Konferencja była realizowana w ramach projektu szkoleniowego współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II”.

 

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera

zdjęcia: archiwum SG

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej