W dniu 4 października 2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku odbyła się Konferencja pod tytułem "Handel ludźmi".

Na Konferencji omawiano przestępstwa związane z tym procederem, który stał się współczesną formą niewolnictwa. Wbrew pozorom ma on także miejsce w Polsce. Dotyczy on zarówno Polaków wyjeżdżających za granicę, jak i grupy cudzoziemców pracujących na terytorium naszego kraju. Handel ludźmi jest pogwałceniem praw człowieka i zbrodnią, która może dotyczyć nas bezpośrednio oraz pośrednio. Ofiarami tego przestępstwa są przede wszystkim osoby emigrujące w poszukiwaniu pracy. Proceder handlu ludźmi to nie tylko wykorzystywanie kobiet do prostytucji. Problem dotyczy też mężczyzn wykorzystywanych do pracy przymusowej czy dzieci zmuszanych do żebrania, czy kradzieży. Coraz poważniejszym problemem i zagrożeniem staje się proceder handlu narządami do przeszczepów.

To niebezpieczne zjawisko przyjmuje podobny schemat. Przestępcy szukają osób niedoświadczonych, w trudnej sytuacji finansowej. Najczęściej oferują im dobrze płatną pracę. Ofiary często werbowane są przez internet. Osoby odpowiadają na fałszywe oferty pracy za granicą. Jednak na miejscu okazuje się, że warunki pracy zupełnie odbiegają od tych zawartych w umowie, a później ofiary wykorzystywane do niewolniczej pracy, czy działalności przestępczej. Niechcący się poddać przestępczym praktykom traktowani są w brutalny sposób, podlegają torturom fizycznym i psychicznym. Ciągle ciąży nad nimi fikcyjny dług do spłacenia wymyślany przez przestępców: za mieszkanie, wyżywienie. Ofiarom zabierane są paszporty i zmuszane są do pracy po kilkanaście godzin dziennie bez prawa do odpoczynku, nie otrzymują wynagrodzenia za pracę, często są głodzone i zakwaterowane w miejscu, w któym panują bardzo złe warunki. Osoby zajmujące się handlem ludźmi często są członkami zorganizowanych grup przestępczych, które stosują groźby pod adresem członków rodziny ofiary lub groźby złożenia donosu do władz w kraju zatrudnienia. Należy zachować ostrożność decydując się na wyjazd za granicę w celach zarobkowych i być świadomym tego, że handel ludźmi często odbywa się na naszych oczach. Każdy z nas powinien być świadomy, reagować i zwalczać to zjawisko.

Organizatorami Konferecji była Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku oraz Zespół Szkół im. J. Kilińskiego w Kłobucku.

Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach płk. Dariusza Małolepszego na Konferencji reprezentowała kpt. Paulina Ryś-Gonera - starszy wykładowca, rzecznik prasowy.


tekst i zdjęcia: kpt. Paulina Ryś-Gonera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej