W dniu 28 listopada 2019 r. w godzinach porannych w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach przeprowadzono ćwiczenie ochronne.

Ćwiczenie składało się ono z dwóch etapów i miało na celu sprawdzenie dyspozycyjności funkcjonariuszy ośrodka szkolenia, skuteczność działania w sytuacji zagrożenia oraz współdziałanie z jednostkami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Etap I

W pierwszym z przeprowadzonych etapów zgodnie ze scenariuszem w jednym z pokoi mieszkalnych, w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej, wybucha pożar. W celu sprawdzenia działania funkcjonariuszy podczas wystąpienia tego typu zdarzenia ogłoszono alarm nakazujący niezwłoczne stawienie się w jednostce. Celem ćwiczenia oprócz sprawdzenia mobilności i sprawności funkcjonariuszy w sytuacji zagrożenia pożarowego było doskonalenie form ich współdziałania zastępami jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP oraz funkcjonariuszami Policji. Doskonalono przy tej okazji umiejętności posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym, a także ćwiczono sprawne przeprowadzenie ewakuacji z zagrożonego rejonu.

Etap II

W drugim etapie ćwiczenia scenariusz przewidywał zauważenie w systemie monitoringu osoby nieupoważnionej, która przebywała na terenie jednostki w rejonie kotłowni. Podjęto natychmiastowe działania, a mianowicie służba dyżurna wraz z patrolem Policji udała się w rejon kotłowni, następnie ujęto osobę. Zatrzymany groził zdetonowaniem ładunku wybuchowego. Z obserwacji monitoringu wynikało, że zatrzymany posiadał wcześniej przy sobie pakunek, którego w trakcie zatrzymania nie odnaleziono. Powzięto przypuszczenie, że zatrzymany podłożył pakunek, w którym mogła znajdowac się bomba. Niezwłocznie zabezpieczono teren w rejonie kotłowni, poinformowano dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku o podejrzeniu podłożenia ładunku wybuchowego i wezwano Nieetatową Grupę Minersko Pirotechniczną. Grupa ta sprawdziła zabezpieczony teren i ujawniła ukryty pakunek we włazie remisyjnym. Funkcjonariusze Policji zneutralizowali zagrożenie bombowe. Na tym etapie ćwiczenie zakończono.

W trakcie ćwiczenia sprawdzono działanie sprzętu i skuteczność podejmowanych decyzji. W czasie przeprowadzania działań zachowane były zasady bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

Tekst: mjr Paweł Czechowski, kpt. Paulina Ryś-Gonera

Zdjęcia: KPP w Kłobucku, sierż. sztab. Tomasz Ptak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej