Akcja Honorowego Krwiodawstwa w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

W dniu 20 marca 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Celem akcji jest propagowanie oddawania krwi potrzebującym oraz pozyskiwanie jak największej liczby nowych dawców krwi.

Organizatorką akcji krwiodawstwa w Kulach jest starsza pielęgniarka Pani Renata Macherzyńska. Jest to tym bardziej cenna inicjatywa, że jak wynika z ocen stacji krwiodawstwa, krwi w ostatnim okresie coraz bardziej brakuje. Oprócz słuchaczy i kadry OSSW w Kulach, którzy regularnie oddają swoją krew innym, do akcji włączyły się też osoby, które krew oddawały po raz pierwszy. Ogółem w akcji honorowego krwiodawstwa uczestniczyło 31 osób, które łącznie oddały prawie 14 litrów krwi.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Paulina Ryś-Gonera

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej