W dniu 11 listopada 2019 r. w Kłobucku odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką przy pomniku Jana Długosza. Następnie zgromadzeni wzięli udział w uroczystym przemarszu, połączonym ze złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz pod pomnikami Matki Polki, Władysława Sebyły, a także Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przy pomniku Józefa Piłsudskiego odczytano „Apel pamięci”.

W capstrzyku udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe, przedstawicieli organizacji kombatanckich, harcerze oraz mieszkańcy Kłobucka.

Służby mundurowe reprezentowali: Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku insp. Tomasz Górka i Komendant KP PSP w Kłobucku bryg. Robert Ladra. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennejw Kulach na uroczystości reprezentował Dowódca Kompanii por. Krzysztof Pasieka.

tekst: kpt. Paulina Ryś-Gonera

zdjęcia: archiwum KPP w Kłobucku

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej