W dniu 19 maca 2018 r., w ramach spotkania z ciekawym człowiekiem, Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej/Oddział Zamiejscowy w Zwartowie odwiedził Pan Arkadiusz Łukasz Łodziewski oraz Pan Andrzej Czachorowski.

     Pan A. Łodziewski jest ewangelizatorem, autorem poradników: Boży poradni antydepresyjny, Boży poradnik zwycięstwa nad lękiem oraz Boży poradnik odzyskiwania  radości. W interesujący sposób opowiedział o swojej misji oraz radykalnej zmianie dotychczasowego życia, dokonanej pod wpływem przemiany duchowej.
      Z kolei Pan A. Czachorowski jest biznesmenem, który kilka lat temu spotkał na swojej drodze misjonarzy rezydujących w Kibeho w Rwandzie. Jest to miejsce, w którym doszło do objawienia Matki Bożej, uznanego w 2001 roku pzez Kościół katolicki. Pan Andrzej wielu przywięziennym kaplicom ofiarował figury Matki Bożej z Kibeho, a ponadto, w ramach programu Praca dla Więźniów, zatrudnia osadzonych z Aresztu Śledczego w Wejherowie przy produkcji Różańców do Siedmiu Boleści Dziewicy Maryi, które następnie nieodpłatnie przekazuje wszystkim zainteresowanym osobom, stowarzyszeniom, wspólnotom itd. Ponadto część swojego dochodu przekazuje na misję w Rwandzie, z przeznaczniem na kształcenie miejscowych dzieci. W tym miejscu należy przypomnieć, iż w  Rwandzie w 1994 roku doszło do ludobóstwa ludności Tutsi, dokonanego przez armię oraz bojówki Hutu.

W spotkaniu tym wzięli udział osadzeni przebywający w Oddziale Tymczasowego Zakwaterowania Skazanych w Zwartowie, jak również kadra ośrodka.

 

Tekst: mjr B. Demut

Zdjęcia: D. Borski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej