W dniach 10 – 14 grudnia 2018r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej szkolili się funkcjonariusze i pracownicy cywilni działów ewidencji z aresztów śledczych i zakładów karnych.

Organizatorem szkolenia było Biuro Informacji i Statystki Centralnego Zarządu Służby Więziennej, któremu przewodniczył płk Roman Wiśniewski dyrektor biura.

Podczas zajęć omówiono  obowiązujące regulacje prawne, zdarzenia dotyczące służby ewidencyjnej zaistniałe w jednostkach penitencjarnych oraz nieprawidłowości wygenerowane w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET. Organizatorzy przeprowadzili zajęcia praktyczne z wybranych zagadnień Noe.NET.

Szkolenie zakończyło sprawdzenie wiedzy zawodowej uczestników.

 

tekst: kpt. Marcin Guz

foto: szer. Rafał Helmin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej