Dnia 16 września br. po trzymiesięcznej przerwie w zajęciach dydaktycznych rozpoczęto cykl szkoleń. Przerwa była spowodowana pracami remontowymi w pomieszczeniach kuchni ośrodka.

Remont dobiega końca, więc znów ośrodek ruszył pełną parą. Dnia 16.09.2018r. rozpoczęło się szkolenie nowoprzyjętych funkcjonariuszy w ramach kursu przygotowawczego. Podczas spotkania inauguracyjnego komendant zaakcentował istotną rolę Służby Więziennej w strukturach bezpieczeństwa państwa. Ponadto w ośrodku w bieżącym tygodniu odbywają się następujące szkolenia: seminarium profilaktyki stresu, szkolenie specjalistyczne z zakresu zadań służby transportowej oraz obóz kondycyjny. Obecnie w ośrodku w szkoleniach uczestniczy około 120 słuchaczy.

 

tekst: kpt. Marcin Guz

zdjęcia: ODKSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej