W dniu 2  lutego 2018r., w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej/Oddziale Zamiejscowym w Zwartowie zakończył się pierwszy etap kursu przygotowawczego dla specjalizacji ochronnej.

     Do udziału w kursie zakwalifikowanych zostało 30 funkcjonariuszy z jednostek podstawowych okręgu gdańskiego, koszalińskiego, szczecińskiego, olsztyńskiego, bydgoskiego, łódzkiego, krakowskiego, poznańskiego, białostockiego, warszawskiego oraz wrocławskiego.

     Nowo przyjęci funkcjonariusze, po zakończonej adaptacji zawodowej w jednostkach macierzystych, zostali skierowani do odbycia kursu przygotowawczego, jako kolejnego etapu szkolenia wstępnego. Uczestniczą oni w zajęciach z zakresu m.in. podstaw penitencjarystyki, bezpieczeństwa  jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, wychowania fizycznego z elementami samoobrony, technik działań interwencyjnych, szkolenia strzeleckiego oraz zagadnień administracyjno–kadrowych.

      Młodych adeptów przygotowuje do służby doświadczona kadra z jednostek okręgu gdańskiego oraz z Oddziału Zamiejscowego w Zwartowie.

     W dniach od 5 do 10 lutego 2018r. w Ośrodku w Zwartowie odbędzie się część specjalistyczna kursu, która zakończy się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę i umiejętności słuchaczy.

 

 

Tekst i zdjęcia: mjr Beata Demut,kpr. Iwona Krók

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej