W dniach 2 – 5 grudnia 2018r. w ODKSW w Suchej odbyła się narada instruktażowo – szkoleniowa funkcjonariuszy służby informatycznej.

Odprawie przewodniczył ppłk dr Marcin Strzelec, zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej oraz dr Andrzej Pawlak, dyrektor Biura Informatyki i Łączności CZSW. Celem narady było omówienie realizacji zadań kadry informatycznej. W odprawie udział wzięli funkcjonariusze Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej, funkcjonariusze i pracownicy cywilni zajmujący się służbą informatyczną w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Poszczególni funkcjonariusze zaprezentowali stan realizacji oraz problemy eksploatacyjne w ramach zarządzanych środowisk informatycznych. Dodatkowo, nowe rozwiązania zaprezentowali przedstawiciele wiodących firm z zakresu informatyki, łączności oraz szeroko rozumianej ochrony technicznej jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Odprawa miała również na celu wymianę spostrzeżeń oraz doświadczeń w zakresie funkcjonowania rozwiązań teleinformatycznych.

 

 

tekst: kpt. Marcin Guz

zdjęcia: szer. Rafał Helmin

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej