W dniach 17 -21 września 2018 r. , w Oddziale Zamiejscowy w Zwartowie Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej odbyło się posiedzenie Głównego Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

W posiedzeniu udział wzięli  członkowie Zarządu NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Grzegorz Fedorowicz i Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CZSW  mjr Grzegorz Bajda. Zajmowano się głównie obecną sytuacją kadrowo – płacową w Służbie Więziennej. Związkowcy czynią przygotowania do manifestacji organizowanej przez Federację Służb Mundurowych zaplanowaną na 2 października w Warszawie.

 

tekst: kpr. Iwona Krók

zdjęcia: ODKSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej