Dnia 17 października 2018 r. w Oddziale Zamiejscowym w Zwartowie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Choczewo, połączona z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecia Służby Więziennej.

Do udziału w sesji, oprócz wójta gminy, zastępcy wójta, radnych, sołtysów, zaproszono Komendanta Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej ppłk Sławomira Paszkowskiego oraz jego zastępcę mjr Beatę Demut.

Służba w „małej ojczyźnie”

W trakcie ostatniej w tej kadencji sesji Rady Gminy, mjr Beata Demut odczytała list od Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, w którym podziękował przedstawicielom Urzędu Gminy Choczewo za dotychczasową współpracę oraz rozumienie roli więziennictwa w swojej „małej ojczyźnie”.

Medale i odznaczenia

Wójt Gminy Choczewo, jego zastępca oraz przewodniczący rady gminy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami z okazji 100-lecia Służby Więziennej.

Na zakończenie sesji, uczestnikom zaprezentowano stuletnią historię, jak i współczesne oblicze naszej formacji.

Zorganizowanie posiedzenia władz lokalnych w ODK SW w Zwartowie świadczy o dużym szacunku oraz jest wyrazem doskonałych relacji jakie towarzyszą codziennej pracy instytucji państwowych.

 

 

 tekst i zdjęcia: OZ Zwartowo

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej