W dniu 10 września, zastępca komendanta Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej mjr Beata Demut przeprowadziła w Powiatowym Centrum Edukacyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku, prelekcję na temat historii i działalności Służby Więziennej.

Spotkanie z uczniami klasy mundurowej jest jednym z działań, podjętych przez funkcjonariuszy Oddziału Zamiejscowego w Zwartowie w związku z  obchodami 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100-leciem istnienia Służby Więziennej.

Upamiętnienie tak ważnych wydarzeń jest okazją do przybliżenia młodym ludziom charakteru służby oraz zadań realizowanych na co dzień przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej, związanych przede wszystkim z ochroną społeczeństwa przed sprawcami przestępstw przebywającymi w więzieniach, humanitarnym i praworządnym traktowaniem osób pozbawionych wolności oraz resocjalizacją skazanych.

 

Tekst: mjr Beata Demut,

Zdjęcia: kpr. Iwona Krók

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej