W dniach 23 – 26 października w ODKSW w Suchej odbyły się zajęcia dla funkcjonariuszy zatrudnionych w oddziałach terapeutycznych.

Celem szkolenia było doskonalenie praktycznego przygotowania do pracy ze skazanymi uzależnionymi. Organizacją zajęć zajęło się Biuro Penitencjarne CZSW w Warszawie. Szkolenie miało dwie formy: plenarną i warsztatową. Podczas sesji plenarnej przekazano uczestnikom głównie aktualne wytyczne Biura Penitencjarnego w zakresie prowadzenia oddziaływań specjalistycznych wobec skazanych uzależnionych. Zajęcia warsztatowe prowadzili trenerzy zewnętrzni, ćwicząc z uczestnikami między innymi techniki i metody interwencji terapeutycznych na podstawie wybranych koncepcji teoretycznych. Ponadto organizatorom zależało na wymianie doświadczeń oraz praktyk między uczestnikami szkolenia.

 

kpt. Marcin Guz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej