11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania podczas Wielkiej Wojny. Po 123 latach Polska odzyskiwała niepodległość.

Trzy dni później Rada Regencyjna rozwiązała się, oświadczając jednocześnie, iż „od tej chwili obowiązki nasze i odpowiedzialność względem narodu polskiego w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco, składamy do przekazania Rządowi Narodowemu”.  

 
Ten kluczowy moment dla historii Polski jest corocznie świętowany na terenie całego kraju. Tegoroczne obchodna terenie gminy Olszanica ze względu na trwającą pandemię koronawirusa odbywały się w zdecydowanie skromniejszym wydaniu.


Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej reprezentował jego komendant ppłk Adam Nieznański, który kwiaty złożył pod pomnikami w Olszanicy i Uhercach Mineralnych. – Józef Piłsudski przed laty mówił, że półtora wieku walk, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień, zaś naszym obowiązkiem nie tylko jako Służby Więziennej, lecz również jako obywateli jest pielęgnowanie pamięci o tych, którzy poświęcili swoje życie, abyśmy mogli żyć w niepodległej Polsce – podsumowuje komendant Ośrodka.

zdjęcia nadesłane

st. szer. Michał Bąk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej