Słuchacze kursu przygotowawczego oraz załoga Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy oddali krew w ramach ogólnopolskiej akcji honorowego krwiodawstwa służb mundurowych.

Nasz Krew – Nasza Ojczyzna pod takim hasłem od 20 października 2021 roku r. trwa kolejna już odsłona Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, w której czynny udział bierze Służba Więzienna. Dzięki stałej współpracy pomiędzy Ośrodkiem a oddziałem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sanoku w dniu 12 listopada 2021 roku 22 funkcjonariuszy Służby Więziennej oddało krew. W tej grupie dominowali słuchacze kursu przygotowawczego, wśród których 12 osób zdecydowało się zrobić to po raz pierwszy.

-Cieszę, się że młodzi funkcjonariusze zdecydowali włączyć się do akcji. Na co dzień w Ośrodku propagujemy honorowego krwiodawstwo wśród słuchaczy różnych form szkoleniowych – dodaje ppłk Adam Nieznański, komendant Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy.

W najbliższym czasie w ramach akcji krew oddadzą kolejni pracownicy oraz funkcjonariusze. Jednocześnie warto wspomnieć, że od początku listopada w Ośrodku działa klub honorowych krwiodawców.

st. szer. Michał Bąk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej