Corocznie w związku z Narodowym Świętem Niepodległości w jednostkach Służby Więziennej odbywają się uroczyste odprawy, a przy okazji których wręczane są odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Tak też 19 listopada było w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy.

Uroczystości w Olszanicy miały szczególny charakter, gdyż połączone były z podsumowaniem blisko dwuletniej działalności Ośrodka. –W sposób szczególny dziękuję wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom, którzy aktywnie zaangażowali się we wznowienia działalności szkoleniowej w Olszanicy – mówił podczas uroczystości ppłk Adam Nieznański – komendant Ośrodka Doskonalenia Kadr.

Awans w korpusie oficerów otrzymała mjr Agnieszka Tylka, zaś w korpusie podoficerów sierż. sztab. Daniel Pietruszka, st. sierż Mariusz Ruchlewicz oraz st. kpr. Marcin Łuczycki. Ponadto st. chor. Karol Jankowski został odznaczony brązową odznaką Za zasługi w pracy penitencjarnej. Warto wspomnieć, że przed kilkoma dniami z rąk wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia srebrną odznakę otrzymał komendant Ośrodka.

Na zakończenie uroczystości ppłk Adam Nieznański odniósł się do obecnej sytuacji epidemicznej w kraju. – Dziękuję za waszą postawę w tym trudnym czasie. Cieszę się, że mogę kierować jednostką, w której załodze przyświeca troska nie tylko o swoje zdrowie, lecz również słuchaczy do nas przyjeżdżających.

Aktualnie w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej wszyscy funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni skorzystali z opcji szczepienia przeciw COVID-19.

st. szer. Michał Bąk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej