Za nim w 2012 roku Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy został postawiony w stan likwidacji jedną z ostatnich form szkoleniowych w nim realizowanych były kursu przygotowawcze skierowane do nowo przyjętych funkcjonariusze Służby Więziennej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Służby Więziennym od października bieżącego roku kursy przygotowawcze ponownie organizowane są w ośrodku. Do tej pory blisko 80 funkcjonariuszy z okręgowych inspektoratów w Katowicach, Krakowie Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu ukończyło swoje pierwsze szkolenie w Służbie Więziennej w Olszanicy.

W trakcie szkolenia słuchaczy korzystają w dużej części z infrastruktury zewnętrznej. Zajęcia z zakresu samoobrony realizowane są w miejscowej szkole, zaś strzelecki w Zakładzie Karnym w Łupkowie. Niezbędną kadrę dydaktyczną pozwala zabezpieczyć Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie, zaś środki obrony wypożyczane są z jednostek w Uhercach Mineralnych i Rzeszowie. -Biorąc pod uwagę aspekt logistyczny organizacja kursów przygotowawczych jest dużym wyzwaniem. Jestem wdzięczny wszystkim podmiotom, dzięki którym możemy skutecznie szkolić młodych adeptów sztuki penitencjarnej – mówi ppłk Adam Nieznański, komendant Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy.

Do końca bieżącego roku w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy kurs przygotowawczy ukończy 65 słuchaczy, którzy swoje pierwsze egzaminy będą zdawać 26 listopada i 9 grudnia.

 

st. szer. Michał Bąk

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej