W październiku bieżącego roku w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy rozpoczęło się szkolenie specjalistyczne w zakresie prowadzenia depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osadzonych.

Szkolenie skierowane było do funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe w działach finansowych. Do udziału w nich zostało zakwalifikowanych 30 słuchaczy ze wszystkich okręgowych inspektoratów Służby Więziennej. Jego celem było podniesienie kompetencji pracowniczych, przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji zadań na każdym odcinku pracy związanym z prowadzeniem depozytu środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych osadzonych.

W trakcie trwania dwóch zjazdów szkoleniowych słuchacze zostali zapoznani z zasadami wykonywania czynności związanych z przyjęciem, przekazywaniem zdeponowanych środków pieniężnych i wartościowych między zakładami, zwolnieniem osadzonego, zasadami realizacji korespondencji komorniczej oraz z różnymi organami (ZUS, Urząd Skarbowy, sąd). Ponadto uzyskali wiedzę niezbędną do dokonywania rozliczeń wynagrodzeń osadzonych, bez użycia technik komputerowych.

Kierownikiem szkolenia był ppłk Mariusz Anchim, starszy specjalista w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, zaś zajęcia dydaktyczne realizowali: mjr Małgorzata Cupiał (ZK Wojkowice), mjr Aneta Siesiewicz-Sujecka (AŚ Kraków), ppor. Robert Bednarski (ZK Czarne), mjr Wojciech Nowak (OISW Kraków) oraz kpt. Łukasz Matusz (ZK Uherce Mineralne).
 
Szkolenie zakończyło się egzaminem, który zdali wszyscy słuchacze, zaś w piątek 19 listopada w Pałacu Jordanów odbyło się jego uroczyste zakończenie. Słuchacze świadectwa otrzymali z rąk komendanta Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy ppłka Adama Nieznańskiego. –Cieszę się, że kolejne piony służbowe korzystają z infrastruktury szkoleniowej ośrodka. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i mam nadzieję, że niebawem kolejni funkcjonariusze będą mogli w Olszanicy podnosić swoje kompetencja zawodowe – mówi ppłk Nieznański.

Szkolenie odbyło się zgodnie z wytycznymi wynikającymi z reżimu sanitarnego.

st. szer. Michał Bąk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej