Organizm ludzki, który przezwyciężył wirus COVID-19, wytwarza specyficzne przeciwciała mające zdolność neutralizacji wirusa SARS-CoV-2 czyli głównego winowajcy choroby. Wspomniane przeciwciała znajdują się w osoczu ozdrowieńca, czyli osoby , która po przebyciu potwierdzonego testami laboratoryjnymi zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Ozdrowieniec co bardzo ważne i istotne może bez uszczerbku na swoim zdrowiu, podzielić się tym cennym lekiem. Przeciwciała zawarte w osoczu ozdrowieńca, po przetoczeniu pacjentowi z aktywnym zakażeniem COVID-19, atakują wirusa w organizmie chorego.

W dobie panującej epidemii bardzo ważnym czynnikiem jest ludzka empatia. To ona powoduje, że ludzie solidaryzują się ze sobą. Chęć niesienia pomocy powoduje, że ludzie którzy zachorowali nie muszą czuć się wyalienowani.

Taką postawę przyjęło również pięciu funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Starem Bornem. Z inicjatywy Kierownika Oddziału Zewnętrznego w Opatówku mjr. Pawła Jankowskiego, wraz z nim 4 ozdrowieńców udało się w nowym roku do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Na miejscu cała piątka oddała osocze, które będzie przekazane do leczenia osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, u których przeciwciała wytwarzają się wolniej niż postępuje choroba lub wytwarzają ich za mało. Niesienie pomocy ludziom jest domeną każdego funkcjonariusza. Dziękujemy za ten bezinteresowny czyn.

 

 

 

Tekst: por. Arkadiusz Stempniewicz

Zdjęcia: mjr Paweł Jankowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej