W śląskich więzieniach rozpoczęły się pierwsze w tym roku szkolenia zawodowe dla skazanych współfinansowane z funduszy europejskich.

POWER

Każde szkolenie obejmuje kurs teoretyczny i praktyczny, aktywizację zawodową oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W katalogu aktualnych szkoleń znalazł się również opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. W ubiegłym roku takie szkolenie ukończyło 83 skazanych, w tym 12 kobiet.

Katowice

Kurs, w którym bierze udział 12 skazanych kobiet z AŚ Katowice obejmuje 160 godzin, w tym 110 godzin zajęć praktycznych. Skazane poznają anatomię i fizjologię człowieka, podstawy gerontologii, psychologii, uczą się pielęgnacji chorego leżącego w łóżku i po zabiegach operacyjnych oraz podstaw BHP. Podczas zajęć praktycznych nauczą się jak opiekować się chorym po zabiegu operacyjnym, wspierać osobę starszą i przewlekle chorą, udzielić pierwszej pomocy, zmierzyć ciśnienie krwi, nakarmić, umyć, opatrzyć ranę. Wszystko po to, aby mogły samodzielnie pracować i opiekować się osobami starszymi przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi.

Co jeszcze?

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w śląskich więzieniach obecnie trwają również szkolenia w zawodzie elektryka, technologa robót wykończeniowych, kucharza – kelnera i konserwatora powierzchni płaskich.

tekst i zdj. mjr Justyna Siedlecka

Rozmiar: 61.5 MB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej