Z dniem 2 października 2019 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce por. Marcinowi Banasiowi.

Por. Marcin Banaś został przyjęty do Służby Więziennej z 2 lipca 2007 r. Karierę zawodową rozpoczął od stanowiska strażnika działu ochrony Aresztu Śledczego Warszawa – Służewiec. W 2008 objął stanowisko technika działu ewidencji służewieckiej jednostki, w 2011 roku zmienił miejsce pełnienia służby na Areszt Śledczy Warszawa - Grochów obejmując stanowisko zastępcy kierownika działu ewidencji, od 1 lutego 2014 r. –pełni służbę na stanowisku kierownika tego działu.

Por. Marcin Banaś legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim. Ukończył studia o kierunku socjologia na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, ponadto w 2012 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a w 2013 r. szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej