Z dniem 2 października 2019 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu ppłk Małgorzacie Kozicz.

Ppłk Małgorzata Kozicz pełni służbę w Służbie Więziennej od 1 maja 1997 roku. Karierę zawodową rozpoczęła w dziale terapeutycznym Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu. W 2008 r. swoja ścieżkę kariery zawodowej związała z działem kwatermistrzowskim wykonując zadania służbowe na stanowisku kierownika działu w Areszcie Śledczym Warszawa – Grochów, a od 2009 roku w Areszcie Śledczym Warszawa - Białołęka, aby we wrześniu 2017 r. objąć stanowisko zastępcy dyrektora tej jednostki.

Ppłk Małgorzata Kozicz ukończyła studia wyższe o kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz o kierunku pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie Warszawskim.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej