Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk, podpisał z Kierownikiem Ośrodka Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu Tadeuszem Melonem porozumienie o współpracy

Wydarzenie odbyło się 25 listopada br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 35. Porozumienie określa zakres i tryb współpracy stron przy aktywizacji zawodowej byłych żołnierzy zawodowych. Nadrzędnym celem porozumienia jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób korzystających z pomocy rekonwersyjnej.

Współpraca stron porozumienia będzie polegała m.in. na organizowaniu prelekcji oraz wykładów dotyczących funkcjonowania więziennictwa oraz wzajemnym informowaniu żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej, o naborze do służby i rekrutacji pracowników w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na Dolnym Śląsku.

kpt. Mariusz Jastrzębski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej