Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej przeprowadzili warsztaty z zakresu technik interwencji dla żołnierzy wrocławskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Szkolenie odbyło się 18 września w izbie zatrzymań ŻW we Wrocławiu. Funkcjonariusze GISW przygotowali moduły praktyczne oraz teoretyczne związane ze środkami ochrony osobistej, praworządnego i humanitarnego użycia środków przymusu bezpośredniego oraz nadzoru nad ich stosowaniem. Praktyczne zajęcie dotyczyły obezwładnienia osób agresywnych oraz ich przemieszczenia w celach. Szkolenie zakończyła wymiana doświadczeń dotycząca wypracowania najskuteczniejszych procedur na wypadek wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych.

Mariusz Jastrzębski, Adam Szulc

Zdjęcia: ŻW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej