Prawie 170 tys. zł rocznie zaoszczędziło więziennictwo na Dolnym Śląsku zmniejszając zużycie czynników infrastrukturalnych w jednostkach penitencjarnych. Kompleksowe modernizacje budynków oraz wdrożone oszczędne technologie przynoszą efekty. Dalszą redukcję wydatków zakłada nowy program efektywnego zarządzania gospodarką mediami wprowadzony przez OISW we Wrocławiu.

Nakłady inwestycyjne poniesione na modernizację budynków więziennych wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną na przełomie 2015-2016r. przynoszą oszczędności. W ramach wielu inwestycji wymieniono w 2016r. tysiące starych lamp, które zostały zamienione na nowe, energooszczędne oświetlenie ledowe. Spadek zużycia energii wystąpił w prawie wszystkich więzieniach na Dolnym Śląsku i osiągnął poziom 6 010,58 MWh, to o ponad 1% mniej niż w zeszłym roku. Do zmniejszenia zużycia energii przyczyniły się również zamontowane w więzieniach ograniczniki mocy.

Redukcja zużywanej mocy, poza aspektami ekonomicznymi wpływa na czystość powietrza. Jak wyliczono-spada emisja dwutlenku węgla - informują specjaliści ds. kwatermistrzowskich z OISW we Wrocławiu. Obok zainwestowanych środków finansowych na modernizację obiektów więziennych, Służba Więzienna pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dzięki dodatkowym środkom rozpoczęto termomodernizację 13 budynków m. in. w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu, co w konsekwencji wpłynęło na systematyczny spadek zużycia paliwa gazowego. Podobne oszczędności udało się uzyskać w gospodarce wodno- ściekowej. Spadek zużycia wody o 6% dotyczył aż 11 z 14 jednostek penitencjarnych na Dolnym Śląsku. Największy aż 16% spadek zużycia odnotowano w Zakładzie Karnym w Wołowie. Oszczędności uzyskano także poprzez montaż armatury wodooszczędnej oraz zmodernizowanie łaźni zbiorowych.

Intensyfikacja działań zmierzających do poprawy racjonalności gospodarki nośnikami energii, gazu oraz wodno-ściekowej prowadzonej w ostatnim roku pozwolił na redukcję kosztów z kwoty 13.450,51 tys. zł w 2015 r. do 13.283,21 tys. zł w 2016 r., co dało realne zmniejszenie kosztów o ponad 166 tys. zł.

Tekst: kpt Mariusz Jastrzębski

Zdjęcia: por. Marcin Walkowiak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej