Funkcjonariusze pionu ochrony Aresztu Śledczego we Wrocławiu podczas kontroli paczki higieniczno-odzieżowej ujawnili metamfetaminę.

Zdarzenie miało miejsce w dniu 07.03.2017r. o godzinie 10:26 w pomieszczeniu paczkowni aresztu śledczego, podczas kontroli paczki higieniczno-odzieżowej dostarczonej do osoby pozbawionej wolności. Przeprowadzone wstępne badanie narkotestem „Nark-2”, wykazało zawartość substancji narkotycznych, w schowanym w książce woreczku foliowym.

Służba Więzienna niezwłocznie poinformowała funkcjonariuszy Wrocławskiej Komendy Powiatowej Policji o zaistniałym zdarzeniu oraz przekazała zabezpieczone substancje.

Tekst, zdjęcia: mjr Krzysztof Anders

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej