W dniu 2 listopada 2021 roku w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu z inicjatywy Pana płk. Tomasza Raczyka Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu oraz specjalistów ds. penitencjarnych rozpoczęło się szkolenie specjalistyczne dla kadry penitencjarnej z aresztów śledczych i zakładów karnych bezpośrednio zaangażowanych w resocjalizację osadzonych.

W szkoleniu uczestniczy łącznie 34 funkcjonariuszy. Cele i efekty tego szkolenia obejmują radzenie sobie z własną i cudzą agresją z użyciem umiejętności prospołecznych, kontroli emocji i podejmowanie decyzji moralnych oraz przygotowanie do deeskalacji konfliktów i alternatyw nadużywania interwencji fizycznych. Absolwent szkolenia specjalistycznego ma podstawową wiedzę na temat złości i agresji oraz mechanizmów jej powstawania, zapobiegania, deeskalacji i stosowania konsekwencji. Potrafi radzić sobie w relacjach agresywnymi osadzonymi, używać dialogu odważnego, umiejętności prospołecznych, kontrolować złość i podejmować odpowiedzialne decyzje. Wie jak używać stanowczych komunikatów dla zatrzymania zachowania agresywnego i pozyskania współpracy osadzonych.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej