Podczas trwającego od 19 do 25 sierpnia br. we Wrocławiu Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA, Służba Więzienna prezentowała osiągnięcia w promowaniu czytelnictwa oraz działalność kulturalno-oświatową skupioną wokół bibliotek.

Kongres Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA we Wrocławiu jest światowym przeglądem najważniejszych wydarzeń dotyczących bibliotekarstwa, informacji naukowej oraz zarządzania wiedzą. W wydarzeniu pod hasłem „Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo” obok wystawców z 120 krajów, własne doświadczenia i osiągnięcia eksponowała Służba Więzienna. Przy stanowiskach wystawowych w Hali Stulecia funkcjonariusze prezentowali aktywność w dziedzinie resocjalizacji, promowania kultury i oświaty.

Konferencjom satelickim towarzyszyły wizyty studyjne wpisane w główny nurt programowy Kongresu. We wrocławskich instytucjach publicznych oraz tam, gdzie społeczeństwo na co dzień może obcować z nauką i kulturą rozmawiano o osiągnięciach, ale i trudności, jakie napotyka wiele światowych bibliotek. 19 sierpnia br., podczas otwarcia Kongresu, uczestnicy IFLA spotkali się z funkcjonariuszami Służby Więziennej na terenie Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu. Wizyta studyjna pozwoliła artykułować nie tylko trendy współczesnego bibliotekarstwa „więziennego”, ale także podstawowe kierunki kształcenia oraz promowania czytelnictwa wśród osób pozbawionych wolności.

22 sierpnia br. na terenie Aresztu Śledczego we Wrocławiu odbyła sie kolejna wizyta sytudyjna. W obecności m.in. płk. Andrzeja Leńczuka, Dyrektora Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, płk. Tomasza Raczyka,  Dyrektora Okręgowego SW we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Elżbiety Zybert- pracownika naukowego Katedry Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury UW, uczestnicy IFLA dyskutowali przede wszytskim o doświadczeniach wspierających rozwiązywanie problemów generowanych przez istotne zjawiska ubóstwa społecznego. Płk Andrzej Leńczuk w swoim wystąpieniu przedstawił priorytetowe zadania realizowane przez Służbę Więzienną w obszarze edukacji, terapii oraz pracy więźniów.

Pamiętamy o rozwoju intelektualnym. Wiem, jak ważna jest książka w życiu człowieka, która jest z jednej strony źródłem wiedzy o świecie, z drugiej ma bezpośredni wpływa na rozwój emocjonalny. Dlatego w każdym więzieniu mamy bibliotekę - powiedział dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW. -Staramy się, aby oferta książek była bogata. Mamy książki, które swoją tematyką dotykają wiele obszarów. Dlatego chcemy dzisiaj Państwu pokazać, jak książka ma istotny wpływ w resocjalizacji więźniów - dodał płk Andrzej Leńczuk.

Zwiedzanie jednostki penitencjarnej oraz występ w godzinach popołudniowych grupy teatralnej skazanych „Jubilo” w Instytucje im. Jerzego Grotowskiego zakończył tegoroczny udział Służby Więziennej w IFLA.

Tekst: kpt. Mariusz Jastrzębski

Zdjęcia: kpt. Robert Wnukowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej