W dniach 19-25 sierpnia br. we Wrocławiu odbędzie się Światowy Kongres Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA. Wydarzenie pod hasłem „Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo” zgromadzi w Hali Stulecia wystawców z ponad 130 państw.

Światowe Kongresy IFLA oraz towarzyszące mu kolejne 83. Generalne Zgromadzenie członków IFLA są przeglądem najważniejszych wydarzeń dotyczących bibliotekarstwa, informacji naukowej oraz zarządzania wiedzą. Tegoroczne wydarzenie będzie okazją do pokazania dorobku polskiego bibliotekarstwa oraz nauk pokrewnych. Wśród krajowych wystawców znalazła się Służba Więzienna.

Funkcjonariusze SW w halach wystawowych zaprezentują własny dorobek naukowy oraz współczesne przestrzenie i osiągnięcia w zakresie pracy penitencjarnej. W programie IFLA 2017 dla uczestników kongresu zaplanowano 22 sierpnia dwie wizyty studyjne w Areszcie Śledczym oraz w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu. Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, odbędzie się występ grupy teatralnej skazanych „Jubilo” w Instytucje im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

Tekst: kpt. Mariusz Jastrzębski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej