Współczesne przestrzenie pracy penitencjarnej zaprezentował personel więzienny podczas warsztatów dla studentów, pracowników IPN i członków rodzin internowanych osób, które odbyły się 15 listopada br. na terenie Aresztu Śledczego we Wrocławiu w ramach 80. rocznicy podstępnego uwięzienia profesorów krakowskich uczelni

Stowarzyszenie NE CEDAT ACADEMIA wraz z pracownikami IPN- Oddział w Krakowie zorganizowało w dniach 14-18 listopada br. wyprawę akademicką „Śladami Sonderaktion Krakau- in memoriam prof. Andrzeja Małeckiego”. Celem wyprawy było uczczenie 80. rocznicy podstępnego uwięzienia profesorów krakowskich uczelni we wrocławskich jednostkach penitencjarnych w listopadzie 1939r. Chwilę przed wizytą na terenie aresztu uczestnicy wyprawy upamiętnili ten fakt przy ul. Sądowej pod tablicą pamiątkową, która został odsłonięta 15 listopada 1999r. podczas Święta Nauki Wrocławskiej.

Spotkanie z funkcjonariuszami Służby Więziennej miało odmienny charakter. Mjr Grażyna Lozia oraz kpt. Andrzej Leśniewicz podczas warsztatów edukacyjnych odpowiadali na pytania dotyczące m.in. specyfiki pełnienia służby, modernizacji formacji, agresji więźniów czy planowanych zmian w organizacji. W trakcie wizyty poruszano dodatkowo zagadnienia związane z bezpieczeństwem publicznym oraz współpracy więziennictwa z organizacjami wspierającymi socjalizację więźniów.

Realcja TVP: https://wroclaw.tvp.pl/45354570/15112019-2130https://www.google.pl

 

kpt. Mariusz Jastrzębski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej