Skazani zainaugurowali dzisiaj nowy rok szkolny w przywięziennych Centrach Kształcenia Ustawicznego. Nad prawidłowym procesem kształcenia 584 skazanych w Wołowie i Wrocławiu czuwać będzie kadra pedagogiczna licząca 59 osób.

Nauczanie osadzonych stanowi dla więziennictwa jedno z priorytetowych działań w procesie przystosowania grupy do życia na wolności, w szczególności przysposobienie do pracy zawodowej. Realizując ustawowe prawo do nauki, Służba Więzienna na Dolnym Śląsku przygotowała warunki do podniesienia poziomu wykształcenia osadzonych oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych w szkołach przy ZK w Wołowie oraz ZK Nr 1 we Wrocławiu.

Wiedza jest wartością, której nie można pozbawić drugiego człowieka. Zdobycie pożądanych umiejętności i kwalifikacji zależne jest tylko od Was w związku z tym życzę Wam wytrwałości i zaangażowania w rozpoczynającym się roku szkolnym" - powiedziała na inauguracji dyrektor CKU przy więzieniu we Wrocławiu Danuta Górniak.

W nowym roku szkolnym 239 więźniów zostało słuchaczami Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Policealnej. Placówki będą prowadziły dodatkowo kwalifikacyjne kursy zawodowe o profilu m.in. elektryk, elektronik czy montera zabudowy. Podobne profile są w Wołowie, gdzie działalność edukacyjna na terenie więzienia rozpoczęła się już w roku 1962.

Zakład karny zakwalifikował 92 uczniów do kształcenia m.in. w ramach Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodach: mechanika-montera maszyn i urządzeń przemysłowych, stolarz. Z nowości, jak informuje Andrzej Matus- dyrektor CKU w Wołowie, w przyszłym roku Liceum Ogólnokształcące będzie funkcjonowało w czteroletnim okresie a kwalifikacyjne kursy zawodowe zostały skrócone z czterech do trzech semestrów, z uwagi na nową podstawę programową.

kpt. Mariusz Jastrzębski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej