Grupa 553 słuchaczy zainaugurowała dzisiaj nowy rok szkolny w przywięziennych Centrach Kształcenia Ustawicznego. Nad prawidłowym procesem kształcenia skazanych w Wołowie i Wrocławiu czuwać będzie kadra pedagogiczna licząca 57 osób.

Nauczanie osadzonych stanowi dla więziennictwa jedno z priorytetowych działań w procesie przystosowania grupy do życia na wolności, w szczególności przysposobienie do pracy zawodowej. Realizując ustawowe prawo do nauki, Służba Więzienna na Dolnym Śląsku przygotowała warunki do podniesienia poziomu wykształcenia osadzonych oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych w szkołach przy ZK w Wołowie oraz ZK Nr 1 we Wrocławiu.

-Miło mi powitać was w nowym roku szkolnym. Roku zmian i nowych wyzwań. Życzę wszystkim wytrwałości w dążeniu do realizacji swoich celów i ukończenia nauki z pozytywnym wynikiem-  powiedziała na inauguracji dyrektor CKU Danuta Górniak. W roku szkolnym 2017/2018 łącznie 285 osadzonych w 17 klasach wrocławskiej placówki zostało słuchaczami Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Policealnej. W ramach działalności CKU prowadzone będą kwalifikacyjne kursy zawodowe o profilu elektryka oraz montera zabudowy. Podobne profile są w Wołowie. Zakład karny zakwalifikował 268 uczniów do kształcenia m.in. w ramach Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodach: mechanika-montera maszyn i urządzeń przemysłowych, stolarza.

Działalność edukacyjna na terenie wołowskiego więzienia rozpoczęła się już w roku 1962, kiedy to na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1962 roku utworzono Ośrodek Szkolenia Więźniów (OSW). W 1965 rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Centralnym Więzieniu we Wrocławiu.

Tekst: kpt. Mariusz Jastrzębski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej