W lipcu br. dyrektorzy trzech dolnośląskich jednostek penitencjarnych podpisali kolejne umowy z kontrahentami zapewniając kolejne miejsca pracy dla osadzonych.

AŚ Lubań
14 lipca, ppłk Wiesław Zwiefka – Dyrektor Aresztu Śledczego w Lubaniu podpisał umowę z Zakładem Produkcyjnym PONAR Sp. z o.o. W ramach porozumienia grupa osadzonych rozpocznie odpłatną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnieni będą wykonywać prace z zakresu m.in. obróbki ślusarskiej, prace porządkowe oraz magazynowe. Strony umowy zobowiązały się do współpracy w procesie tworzenia zatrudnienia osadzonych tak, aby praca sprzyjała resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na ich postawę.
ZK Głogów
Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie podpisał porozumienie o współpracy z  Fundacją na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi z siedzibą w Dalkowie, Nadleśnictwem Głogów oraz Gminą Gaworzyce. Umowa zakłada zatrudnienie nieodpłatne osadzonych, których praca przyczyni się do rozwoju turystki regionalnej, a także promowania postaw i świadomości proekologicznej na terenach leżących na obszarze Natura 2000 oraz zabytkowego parku znajdującego się na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Dalkowie. Dodatkowym atutem porozumienia będzie możliwość korzystania z terenu rekreacyjnego Fundacji do realizacji programów resocjalizacyjnych „Ojciec w zakładzie karnym” oraz „Rodzina”.
ZK Oleśnica
Współpracę z Zakładem Karnym w Oleśnicy podjął światowy lider w projektowaniu i produkcji elementów wyposażenia POS (Punktów Sprzedaży) oraz sklepów – firma DIAM Poland Sp. z o.o. Dyrektor jednostki podpisał umowę dotyczącą odpłatnego zatrudnienia  skazanych w hali produkcyjnej firmy DIAM Poland Sp. z o.o. Zatrudnianie skazanych jako osób podlegających wykluczeniu społecznemu jest dla firmy nie tylko decyzją biznesową, ale również ważną misją. Podjęte działania doskonale wpisują się w działalność resocjalizacyjną i readaptacyjną prowadzoną w Zakładzie Karnym w Oleśnicy.

Tekst i zdjęcia: rzecznicy prasowi AŚ Lubań, ZK Głogów, ZK Oleśnica

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej