12-13 kwietnia 2018r. w Karpaczu odbyła się konferencja pn. „Rola ratownika oraz ratownika medycznego w służbach mundurowych w dobie współczesnych zagrożeń”. Organizatorami wydarzenia była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej oraz KWP we Wrocławiu.

Analizą potrzeb służb mundurowych i administracji publicznej oraz wskazanie możliwych kierunków zmian, umożliwiających rozwój i poprawę skuteczności działania ratowników medycznych w sytuacjach kryzysowych zajęli się specjaliści ze Służby Więziennej, Straży Pożarnej oraz Policji. Tegoroczne spotkanie koncentrowało się na omówieniu i badaniu nowych trendów w zakresie udrażniania dróg oddechowych, zasadach racjonalnej tlenoterapii, działań medycznych na terenie jednostek penitencjarnych oraz kompetencji funkcjonariuszy w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia. Funkcjonariusze w blokach tematycznych prezentowali również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa publicznego poprzez współdziałanie jednostek specjalnych, czy miejsca ratownictwa medycznego w działaniach jednostki antyterrorystycznej.

W trakcie debaty specjaliści Służby Więziennej artykułowali doświadczenia związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pozostałych działań ratowniczych. Mjr Łukasz Gawron w wykładzie „Działania medyczne na terenie jednostek penitencjarnych” wskazał priorytetowe obszary i zadnia realizowane przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Wydarzenie stało się również okazją do dyskusji o ważności współdziałaniu jednostek specjalnych. W wykładzie „Bezpieczeństwo publiczne poprzez współdziałanie jednostek specjalnych na przykładzie Tactical Prison Rescue” mjr Leszek Kołtun zwracał uwagę m.in. na rolę koordynatorów formacji mundurowych prowadzących działania ratownicze w sytuacjach nadzwyczajnych.

Tekst, zdjęcia: kpt. Mariusz Jastrzębski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej