16 stycznia br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk, podpisał z Zastępcą Dyrektora Instytutu Historycznego dr. hab. Filipem Wolańskim prof. nadzw. UWr. porozumienie o współpracy

Wydarzenie odbyło się w siedzibie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Podpisane porozumienie określa zakres i tryb współpracy oraz wzajemnej pomocy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej, podległymi Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu a Instytutem Historycznym UWr.

Zgodnie z treścią dokumentu, strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy mającej na celu wzbogacenie treści szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej poprzez projekty edukacyjne związane z działalnością instytutu.

Przedsięwzięcia będą realizowane w formie konferencji naukowych, seminariów, akcji edukacyjnych oraz konkursów historycznych powiązanych z obchodami 100-lecia więziennictwa w niepodległej Polsce.

kpt. Mariusz Jastrzębski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej