1 września br. funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w uroczystości pod pomnikiem poległych Żołnierzy Polskich we Wrocławiu.

Najważniejszym punktem uroczystości rocznicowych był apel na Cmentarzu Żołnierzy Polskich, wojennej nekropolii utworzonej w latach 1968-70 jako miejsce spoczynku 603 żołnierzy polskich zmarłych w niewoli niemieckiej, a także poległych na froncie żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. W obchodach Dolnośląską Służbę Więzienną reprezentowali funkcjonariusze z Aresztu Śledczego we Wrocławiu oraz funkcjnariusze z pocztem sztandarowym z Zakładu Karnego w Wołowie. W uroczystości udział wzięli, obok formacji mundurowych, przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych, kombatanci, jak również mieszkańcy Dolnego Śląska. Hołd poległym oddali m.in. Wojewoda Dolnośląski, Wicemarszałek Województwa.

Po złożeniu meldunku Dowódcy Garnizonu Wrocław przez komendanta garnizonu, o gotowości pododdziału do uroczystości z okazji 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego. W dalszej części uroczystości nastąpiły przemówienia okolicznościowe. Na zakończenie ceremonii odczytano apel poległych oraz oddano salwę honorową po której zebrani złożyli kwiaty pod pomnikiem.

Tekst, zdjęcia: kpt Mariusz Jastrzębski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej