23-26 maja br. w Brzegu Dolnym oraz Wołowie (woj. dolnośląskie) odbędą się specjalistyczne warsztaty oraz zawody z zakresu ratownictwa taktycznego dla Grup Interwencyjnych Służby Więziennej. Przez cztery dni funkcjonariusze przy współudziale m.in. Wojskowego Oddziału Terytorialnego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biuro Antykorupcyjnego, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, Morskiego Oddziału Straży Granicznej będą doskonalić procedury współdziałania i eliminacji zagrożeń w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego.

Zmieniająca się struktura przestępczości, niepewna sytuacja geopolityczna, niebezpieczne zagrożenia lokujące się na obszarach transgranicznych wymuszają konieczność stałego i wszechstronnego podnoszenia poziomu wiedzy i profesjonalizmu służb mundurowych współdziałających w ramach bezpieczeństwa publicznego. Zawody w których weźmie udział prawie 200 funkcjonariuszy różnych resortów będą miały na celu wypracowanie optymalnych procedur współdziałania i eliminacji zagrożeń podczas wystąpienia ogólnopolskich zdarzeń masowych.

Jak informuje organizator warsztatów oraz zawodów mjr Leszek Kołtun -zawody będą także miały na celu zintegrowanie grup, wymianę doświadczeń i umiejętności. Konkurencje tzn. stacje zadaniowe (8 stacji) usytuowane bedą w promieniu 15 km od miejsca stacjonowania zespołów i odzwierciedlać będą przypadki zdarzeń najczęściej występujących-

Kolejna edycja ratownictwa taktycznego dla Grup Interwencyjnych Służby Więziennej stanowi jeden z filarów przygotowujących funkcjonariuszy do skutecznego reagowania w trudnych sytuacji taktycznych w tym ratowania życia lub zdrowia w czasie pełnienia służby.

Tekst: kpt. Mariusz Jastrzębski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej