Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk z dniem 19 marca 2020 r. powierzył kpt.Krzysztofowi Maciejewskiemu obowiązki na stanowisku zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie.  
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej