Z dniem 1 lutego br. ppłk Wiesław Zwiefka został powołany na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Kłodzku. Tego samego dnia mjr Jacek Mrowiec został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Świdnicy a mjr Wojciech Sączawa objął stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej