Minister Zdrowia w uznaniu zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia uhonorował funkcjonariusza Zakładu Karnego z Kłodzka oraz Aresztu Śledczego z Lubania. Mjr Julian Leszczuk oraz mjr Janusz Jasiński odznaczeni prestiżową odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

23 listopada br. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa |w Wałbrzychu odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych, odznak i wyróżnień Działaczom i Honorowym Dawcom Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas uroczystości obok honorowych dawców krwi z Wałbrzycha odznaczeni zostali mjr Julian Leszczuk i mjr Janusz Jasiński. W imieniu Ministra Zdrowia odznaczenia funkcjonariuszom Służby Więziennej wręczył Leszek Radojewski, dyrektor RCKiK w Wałbrzychu.

Odznaka „Zasłużeni dla Zdrowia Narodu” nadawana jest zasłużonym dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, a także w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

Tekst: kpt. Mariusz Jastrzębski

Zdjęcia: por. Rafał Zadora

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej