12 kwietnia br. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej oraz Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu odbyły się warsztaty dydaktyczne z udziałem studentów Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Spotkanie z funkcjonariuszami Służby Więziennej miało na celu przybliżenie wiedzy o misji Służby Więziennej oraz podniesienie poziomu świadomości wśród słuchaczy o wykonywanej służbie w SW. Wykłady oraz zajęcia praktyczne prowadzono w czterech modułach: zadania ustawowe w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności oraz stosowania tymczasowego aresztu, bezpieczeństwo publiczne a proces resocjalizacji skazanych, kariera zawodowa oraz współpraca więziennictwa z mediami. Wykłady prezentowali specjaliści OISW we Wrocławiu: kpt. Mariusz Jastrzębski, kpt. Robert Barański oraz por. Damian Komorowski.

Druga część warsztatów odbyły się na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu. Szer. Piort Kutypa oraz mł. chor. Piotr Polanowski wraz z personelem penitencjarnym przedstawili szeroki wachlarz oddziaływań resocjalizacyjnych dostępnych w więzieniu m.in. program „Praca dla więźniów”, terapia, nauczanie, kursy zawodowe oraz zajęcia sportowe i kulturalno-oświatowe a także nowoczesne rozwiązania służące zapewnieniu bezpieczeństwa w jednostce penitencjarnej.

Tekst: kpt Mariusz Jastrzębski

Zdjęcia: mł. chor. Piotr Polanowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej