4 sierpnia br. we wrocławskim Narodowym Forum Muzyki przy Placu Wolności, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej uroczyście odznaczył Komendanta Wojewódzkiego Policji, podczas dolnośląskich obchodów 98. rocznicy powołania Policji Państwowej.

Dolnośląskie obchody Święta Policji miała miejsce przy Placu Wolności a główna uroczystość, podczas której wręczano awanse, nominacje i odznaczenia funkcjonariuszom Policji odbyła się w auli Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W trakcie gali płk Tomasz Raczyk- Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu dokonał symbolicznego wręczenia brązowej odznaki nadanej przez Ministra Sprawiedliwości „Za zasługi w pracy penitencjarnej” nadinsp. Tomaszowi Trawińskiemu. W liście gratulacyjnym kierowanym do Komendanta Wojewódzkiego Policji, Służba Więzienna podkreśliła najwyższe uznanie oraz szacunek dla funkcjonariuszy Policji, którzy swoim zaangażowaniem i poświęceniem wpływają na ochronę zdrowia i życia, przyczyniając się do podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska. Obchody uświetnił występ orkiestry dolnośląskiej Policji, pokaz sprzętu policyjnego oraz festyn na Placu Wolności.

Tekst, zdjęcia: kpt. Mariusz Jastrzębski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej