W jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego trwa nabór na wolne stanowiska służbowe. Oferta pracy w szeregach Służby Więziennej skierowana jest do wszystkich, którzy szukają ciekawej, satysfakcjonującej i stabilnej pracy. Wybierz interesujące Cię stanowisko i zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej.

Kim jesteśmy?

Służba Więzienna to trzecia co do wielkości służba mundurowa w Polsce. W jej szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Są to ludzie, którzy część swojego życia zdecydowali się poświęcić dla służby drugiemu człowiekowi. Jej cele to przede wszystkim ochrona społeczeństwa, zapewnienie porządku i ładu w jednostkach penitencjarnych oraz resocjalizacja osób pozbawionych wolności.

 

Służba czy praca?

Zawód funkcjonariusza Służby Więziennej wymaga zaangażowania i poświęcenia pewnych wartości i dóbr dla szeroko pojętego dobra wspólnego, zaspokajania potrzeb innych ludzi i osiągania celów. Misja Służby Więziennej obejmuje aspekty ogólnospołeczne, związane z ochroną społeczeństwa, a także aspekty indywidualne osób poddawanych izolacji. Społeczny wymiar systemu penitencjarnego, którego ważnym elementem jest personel Służby Więziennej oczekuje od funkcjonariuszy prezentowania odpowiednich postaw takich jak: uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność, opanowanie, zdyscyplinowanie oraz bycie konsekwentnym. Dlatego funkcjonariuszem może zostać osoba o nieposzlakowanej opinii. Powinna wykazywać się odpowiednim przygotowaniem ogólnym i zawodowym oraz wysokim poziomem moralnym, systematycznie dokształcać się i podnosić kwalifikacje zawodowe. W postępowaniu wobec osób pozbawionych wolności obowiązania jest w szczególności kierować się zasadami praworządności, bezstronności oraz humanitaryzmu, szanować ich prawa i godność, oddziaływać pozytywnie własnym przykładem.

 

Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej

Oferta pracy w szeregach Służby Więziennej skierowana jest do wszystkich, którzy szukają ciekawej, satysfakcjonującej i stabilnej pracy. O przyjęcie do służby mogą starać się zarówno mężczyźni jak i kobiety. Przyszły funkcjonariusz musi posiadać obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie, korzystać z pełni praw publicznych, oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych. Służba Więzienna gwarantuje stabilne warunki pracy, pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia, możliwość rozwoju zawodowego i systematycznego awansu oraz możliwość rozwoju własnych zainteresowań i pasji.

 

Zalety pracy w Służbie Więziennej

- pensja na start od kwoty 3937 zł dla osób do 26 r.ż.,

- zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej,

- zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby,

- możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby,

- atrakcyjne świadczenia socjalne, m.in. dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu, nagrody jubileuszowe, dopłata do wypoczynku,

- dodatek za stopień, dodatek służbowy, dodatek z tytułu wysługi lat,  nagrody uznaniowe,

- możliwość podjęcia studiów w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

- szeroka ścieżka kariery zawodowej od szeregowego do oficera.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie pod numerem telefonu +48 695 886 606, adresem e-mail rekrutacja_oiswwarszawa@sw.gov.pl oraz na stronie www.sw.gov.pl/rekrutacja

 

Opracowanie: OISW w Warszawie

Zdjęcia: Centralny Zarząd Służby Więziennej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej