Z dniem 1 stycznia 2018 r. Zakład Karny w Płocku znajdzie się w strukturze organizacyjnej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie.

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w dniu 20 listopada 2017 r. wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.

Na jego podstawie od 1 stycznia 2018 r. Zakład Karny w Płocku będzie podlegał jurysdykcji Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie. W dniu 28 grudnia 2017 r. w obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk. Zbigniewa Brzostka oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi płk. Jacka Lenart nastąpiło uroczyste przekazanie Zakładu Karnego w Płocku do struktur Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie.

Od 1 stycznia 2018 r. w skład Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie wchodzić będzie 11 jednostek penitencjarnych, o łącznej pojemności 7469 miejsc.

kpt. Paweł Mitura

Zdjęcia: kpt. Marlena Kubera

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej