Wychodzą poza mury i zabezpieczenia jednostek penitencjarnych, mając pod swoją opieką osoby, które stanowią zagrożenie dla społeczeństwa, osoby często pozostające w zainteresowaniu grup przestępczych, zapewniają bezpieczeństwo obywatelom i osobom konwojowanym – funkcjonariusze Grup Interwencyjnych Służby Więziennej (GISW).

Dla poprawy bezpieczeństwa

Służba Więzienna jest fundamentalnie ważną formacją dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Każdego dnia niemal 30 tys. funkcjonariuszy chroni społeczeństwo przed ponad 70 tys. sprawców przestępstw. Wśród nich znajdują się osoby niebezpieczne i zdemoralizowane odbywające dożywotnie i długoletnie kary pozbawienia wolności. Aby skuteczniej chronić społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, przy każdym z Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej zostały powołane, mobilne grupy interwencyjne. Warszawska grupa interwencyjna to zespół szybkiego reagowania, powstała w 2010 roku na mocy zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z 31 marca 2010 roku, w sprawie organizacji i zakresu działania etatowych GISW.

Szkoleni na najgorsze

Program szkolenia grup interwencyjnych uwzględnia doskonalenie umiejętności taktycznych, ćwiczenie sprawności fizycznej i współdziałania w zespole w sytuacjach zagrożenia, również z innymi służbami mundurowymi. W skład każdej grupy wchodzi 16 funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy stale doskonalą swoje umiejętności oraz wdrażają nowe rozwiązania w zakresie ochrony. To ludzie doskonale wyszkoleni, odporni na stres, biorący udział w najtrudniejszych pod względem ochronnym działaniach. Doskonale wyposażeni funkcjonariusze grup interwencyjnych są odpowiedzialni m.in. za konwojowania więźniów stwarzających poważne zagrożenie społeczne, tzw. niebezpiecznych, zapobieganie zdarzeniom nadzwyczajnym lub likwidowanie ich skutków w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej oraz kontrole cel i pomieszczeń, w których na co dzień przebywają osoby pozbawione wolności. Są dyspozycyjni dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. O doskonałym wyszkoleniu funkcjonariuszy GISW Warszawa świadczy wyróżnienie zdobyte podczas tegorocznych warsztatów i zawodów ratownictwa taktycznego "Tactical Prison Rescue 2019"

Dzielą się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem

Funkcjonariusze elitarnych Grup Interwencyjnych Służby Więziennej w Warszawie dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami szkoląc przedstawicieli instytucji administracji publicznej z podstawowych technik samoobrony w ramach kampanii społecznej realizowanej przez Służbę Więzienną: „Bezpieczni w Służbie i w pracy”, prowadzą też szkolenia strzeleckie, szkolenia z zakresu technik interwencyjnych, konwojowania, użycia środków przymusu bezpośredniego oraz samoobrony dla funkcjonariuszy jednostek podstawowych Służby Więziennej.

Najlepsi z najlepszych

Zasady weryfikacji funkcjonariuszy do GISW, system szkolenia odrębność umundurowania i uzbrojenia powodują, że grupy te nabierają elitarnego charakteru, tylko najlepsi mogą w nich pełnić służbę. Są to często funkcjonariusze trenujący w klubach sportowych, posiadający uprawnienia ratowników medycznych, instruktorów strzelectwa czy sztuk walki. Grupy interwencyjne tworzą ludzie, którzy są wyselekcjonowani pod względem sprawności fizycznej i odporności na sytuacje stresowe - zawsze gotowi do działania w sytuacji zagrożenia.

Galeria: GISW Warszawa

Opracowanie ppor. Zbigniew Śpiewak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej