18 października przypada XIII Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wspólnie z Komendą Stołeczną Policji, Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej, Armią Zbawienia i gazetą codzienną FAKT, od ponad roku prowadzą kampanię edukacyjno – informacyjną „S.O.S. przeciw handlarzom dusz”.

Niewolnictwo nie istnieje ?

Nawet 15 tysięcy Polaków rocznie staje się ofiarami współczesnego niewolnictwa ! Przez nasz kraj codziennie odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej ! Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wspólnie z Komendą Stołeczną Policji, Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej, Armią Zbawienia i Punktem Weryfikacji Ofert Pracy oraz gazetą codzienną FAKT prowadzą kampanię edukacyjno – informacyjną „S.O.S. przeciw handlarzom dusz”, której celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat handlu ludźmi oraz zjawiska „współczesnego niewolnictwa”. Patronat honorowy nad kampanią objęła Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce.

#StopNiewolnictwu

Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Współczesne niewolnictwo może przybierać formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, handlu organami, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Nowym przejawem tego procederu jest wykorzystanie ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków, kradzież tożsamości. Grupą szczególnie narażaną na stanie się ofiarą jednej z form „współczesnego niewolnictwa”, jaką jest praca przymusowa, są osoby opuszczające zakłady karne, którym trudniej jest znaleźć legalną pracę, dla tej grupy zostały opracowane zajęcia edukacyjno – informacyjne oraz warsztatowe, których celem jest zdobycie umiejętności samodzielnej weryfikacji ofert pracy przez osadzonych oraz zwiększenie wiedzy dotyczącej praw i obowiązków osób wyjeżdżających do pracy poza granice kraju.

S.O.S. przeciw handlarzom i łowcom dusz

Celem akcji jest zwiększenie społecznej świadomości oraz uświadomienie zagrożenia, jakie niesie ze sobą handel ludźmi i współczesne niewolnictwo. Dotyka ono Polaków w kraju i za granicą oraz cudzoziemców przebywających w Polsce. Jak wynika z danych The 2018 Global Stavery Index, obecnie na świecie jest 40,3 mln współczesnych niewolników, w tym 24,9 mln osób jest zniewolonych poprzez pracę.

Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej. To przestępstwo o globalnej skali, występujące w większości krajów świata. Jego istotą jest zniewolenie osoby (lub osób) przy użyciu różnorodnych metod i środków w celu wykorzystania nawet za zgodą ofiary. Stąd, handel ludźmi określany jest często jako współczesne niewolnictwo.

Jak nie zostać ofiarą współczesnego niewolnictwa

Obywatele polscy najczęściej są wykorzystywani za granicą przy pracy przymusowej, padają również ofiarą zorganizowanych grup przestępczych, których działalność kryminalna polega na wykorzystywaniu osób do żebractwa, kradzieży czy wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych. Skuteczne przeciwdziałanie i walka z tym zjawiskiem wymaga udziału i współpracy wielu podmiotów, w tym: służb mundurowych i organizacji pozarządowych oraz wsparcia ze strony osób rozpoznawalnych w mediach za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Opracowanie ppor. Zbigniew Śpiewak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej