Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek i Komendant Stołeczny Policji insp. dr Rafał Kubicki podpisali porozumienie dotyczące nieodpłatnego zatrudnienia osób skazanych.

Jego celem jest przygotowanie skazanych do powrotu do społeczeństwa oraz późniejszej ich aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych poprzez umożliwienie nabycia nowych umiejętności, zapewnienie współpracy w zespole kształtowania poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Taka forma aktywności zawodowej osób skazanych jest doskonałym sposobem ich readaptacji  społecznej, czyli tzw. powrotu do społeczeństwa.

Następstwem porozumienia będą umowy podpisywane z poszczególnymi zakładami karnymi i  aresztami śledczymi. Pierwsza z nich została już zawarta z Zakładem Karnym w Białołęce. Komendant Stołeczny Policji insp. dr Rafał Kubicki podpisał umowę z płk. Zbigniewem Białkiem na zatrudnienie 14 skazanych do prac gospodarczych na rzecz Komendy i jednostek jej podległych.

Zatrudnienie osób odbywających karę pozbawienia wolności zawsze odgrywało istotną rolę. Praca  spełnia ważne funkcje: wychowawcze, ekonomiczne, terapeutyczne i porządkowe. Kształtuje postawy i zachowania prospołeczne, racjonalnie wykorzystuje czas, który ogranicza występowanie negatywnych zjawisk związanych z izolacja więzienną. Praca ma za zadanie przyzwyczaić skazanego do regularnego wysiłku, wpajaniu im nawyku pracowitości oraz przyuczenia do danego zawodu. Praca daje poczucie własnej wartości.  

kpt. Arleta Pęconek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej